Meun Incasso kan uw debiteurenbeheer geheel of gedeeltelijk voor u oppakken cq. overnemen, zolang u dat wenst. Met de kennis en jarenlange ervaring int Meun Incasso op snelle en effectieve wijze uw openstaande facturen, zonder dat de relatie tussen u en uw klant uit het oog wordt verloren.

Veelal komen wij in omstandigheden waarbij je relaties niet wilt verstoren, maar wel een netelige financiële kwestie dient op te lossen. Deze omstandigheden zijn vaak gecompliceerd, want beide partijen zijn kwetsbaar. Meun Incasso analyseert en zoekt naar passende oplossingen die voor partijen een zo gunstig mogelijk resultaat opleveren. Dat vereist veel inzicht, tact en doorzettingsvermogen. Deze eigenschappen vindt u bij ons.

Het structureren en organiseren van uw debiteurenbeheer zorgt ervoor dat u meer grip krijgt op uw cashflow. Meun Incasso inventariseert wat uw bedrijf momenteel onderneemt om openstaande facturen te innen. Wij brengen in kaart welke renteverliezen en financiële risico’s dat met zich meebrengt. Vervolgens stellen we aan u voor hoe het debiteurenbeheer beter gestructureerd kan worden. Een goed debiteurenbeleid werkt niet enkel preventief maar tevens werkt het efficiënt.

De voordelen van het laten uitvoeren van uw debiteurenbeheer door Meun Incasso:

  • Het kost u weinig tot geen tijd
  • U hoeft geen mensen in dienst te nemen voor uw debiteurenbeheer
  • Lager uitstaand debiteurensaldo door actief beheer, hetgeen leidt tot een betere liquiditeit van uw onderneming
  • Lagere rentelasten
  • Lagere afschrijvingen
  • Minder kans op dubieuze debiteuren door kennis van de markt
  • U wordt per debiteur geïnformeerd
  • Gestroomlijnd debiteurenbeheertraject met een vloeiende en snelle koppeling naar een eventuele buitengerechtelijke incassofase.

Sommatie-brief
Indien er echter wel degelijk nog commerciële belangen op het spel staan, kunt u als gulden middenweg, Meun Incasso een commercieel verantwoorde brief (Sommatie-brief) aan uw debiteur laten versturen. Middels deze Sommatie-brief wordt uw debiteur voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld, rechtstreeks aan u te betalen, dit zonder incassokosten. Waarbij uw debiteur tevens op correcte wijze wettelijk in gebreke wordt gesteld. Wanneer ook hierop de betaling uitblijft, zal na overleg met u, een incassoprocedure doorgaans het gevolg zijn.