Niet iedere openstaande vordering is te innen, middels het versturen van sommatiebrieven, of een incassotraject.

Meun Incasso kan in bepaalde situaties adviseren om te kiezen voor een persoonlijke, rechtstreekse benadering van uw debiteur. Tijdens het persoonlijk onderhoud met uw debiteur zal er getracht worden een oplossing te bereiken in het dossier. Ter plaatse wordt  door Meun Incasso de oplossing schriftelijk bevestigd aan en door uw debiteur.

Wanneer de debiteur deze gemaakte afspraken niet nakomt, dan heeft u een harde vordering en tevens heeft u er alles aan gedaan om een oplossing te bereiken in de onderhavige kwestie en rest vaak niets anders dan de gang naar de rechter te maken, dit na onderzoek van de verhaalsmogelijkheden op de debiteur.