Meun Incasso

Algemene voorwaarden

Heeft uw firma nog geen Algemene Voorwaarden? Meun Incasso kan deze voor u laten opstellen en tevens deponeren bij de Kamer van Koophandel en/of bij een rechtbank.

Wat is het belang van Algemene Voorwaarden voor uw firma?

Vaak horen wij van ondernemers: “Waarom zou ik algemene voorwaarden gebruiken?” Deze ondernemers geven aan dat ze echter nooit problemen hebben met hun klanten, dat de facturen altijd op tijd worden betaald en dat alles in goed onderling overleg gebeurt. Dat is vanzelfsprekend fantastisch en wij hopen dat u in dezelfde situatie verkeert als deze ondernemers.

Wat als deze situatie ineens verandert? Wat als er opeens wel een probleem ontstaat? Wat als de klant u niet wil betalen voor uw geleverde prestatie? In zo’n situatie was het een stuk prettiger geweest als u de afspraken goed had vastgelegd. Dan was het probleem misschien niet ontstaan. Wanneer het probleem toch was ontstaan, dan geven uw Algemene Voorwaarden duidelijk aan wat de spelregels zijn in die situaties. Dat kan u veel tijd en geld schelen.

Heeft u nog geen Algemene Voorwaarden, neemt u dan contact met ons op.