Meun Incasso

Incasso

Uw vordering wordt door Meun Incasso dezelfde dag nog in behandeling genomen, wanneer deze vóór 16:30 uur bij Meun Incasso is ingediend. 

In eerste instantie wordt de debiteur middels een Ingebrekestelling op de hoogte gebracht van het feit dat er een nieuw stadium is bereikt betreffende de openstaande vordering. In deze sommatie worden incassokosten en toepasselijke rente in rekening gebracht. Op deze sommatie staan tevens een aantal aanwijzingen voor de debiteur. Meun Incasso zal uw debiteur op elk mogelijke wijze trachten te sommeren de openstaande vordering te voldoen. Indien een debiteur welwillend is omtrent de betaling, maar louter uit financiële nood niet in staat blijkt te zijn om zijn schuld te voldoen, dan wordt er een concrete betalingsregeling getroffen met uw debiteur.

Een betalingsregeling kan via verschillende kanalen tot stand komen, hierbij kunt u denken aan:

  • Vrijwillige maandelijkse overboekingen;
  • Contante betalingen;
  • Inhoudingen bij werkgever;
  • Inhoudingen via Gemeentelijke Sociale Dienst;
  • Automatisch incasso (zakelijk);

 

Zodra u besluit gebruik te maken van de Meun Incasso zal Meun Incasso u, indien gewenst adviseren over het te belopen incassotraject, het aangaan van overeenkomsten met (nieuwe) cliënten en de inhoud uw algemene voorwaarden. Deze terreinen zijn van grote invloed op uw debiteurenbeheer en worden voor zover nodig herzien. Uw factuur, briefpapier, contracten en algemene voorwaarden zullen daarbij tevens onder de loep worden genomen.

Verweer van debiteur

Wanneer blijkt dat uw debiteur bezwaar maakt tegen de vordering zal in overleg met u een juridisch onderbouwde weerlegging worden opgesteld door Meun Incasso.

Meun Incasso geeft per debiteur advies. Mocht het minnelijke incassotraject door wat voor reden dan ook niet slagen, zal Meun Incasso na dossierinhoudelijke advisering, aangeven wat de (juridische en financiële) mogelijkheden zijn. Meun Incasso heeft samenwerkingsverbanden met deurwaarders en advocaten, wat resulteert in scherpere tarieven. Deze samenwerkingsverbanden met deurwaarders en advocaten worden door ons geïnstrueerd en aangestuurd. U wordt periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in uw dossier(s). Meun Incasso maakt het verschil in dit gehele (gerechtelijke) incassotraject.

Onze professionele, respectvolle maar wel directe incasso aanpak, is in de regel voldoende om uw debiteuren alsnog uw openstaande vordering te laten voldoen. En u behoudt uw waardevolle relatie met uw klant. Wanneer een debiteur in het uiterste geval weigert over te gaan tot betaling, dan kan Meun Incasso in samenwerking met zijn samenwerkingspartners snel overgaan tot beslaglegging, dit om vermogensbestanddelen veilig te stellen. Zover komt het in de meeste gevallen niet.

Als zelfstandig en onafhankelijk incassobureau met ruim 15 jaar ervaring, beheersen wij de incassoprocedure (vanaf debiteurenbeheer tot gerechtelijke incasso) tot in de finesses. Door samen te werken met Meun Incasso bent u verzekerd van een succesvol en correct debiteurenbeheer en (gerechtelijke)incasso.