Meun Incasso

Incasso uitbesteden

 

Uitblijvende betalingen zorgen voor onrust binnen een bedrijf. Meun Incasso neemt daarom uw vordering dezelfde dag nog in behandeling, mits u deze vóór 16:30 uur bij Meun Incasso indient. In eerste instantie stelt Meun Incasso de debiteur middels een ingebrekestelling op de hoogte van het feit dat er een nieuw stadium is bereikt betreffende de openstaande vordering. In deze ingebrekestelling brengen we incassokosten en toepasselijke rente in rekening. 

Is een debiteur welwillend omtrent de betaling, maar is hij uit financiële nood niet in staat om zijn schuld te voldoen? Dan treft Meun Incasso een concrete betalingsregeling met uw debiteur.  

Wanneer een debiteur in het uiterste geval weigert over te gaan tot betaling, ga ik, Meindert Meun, in samenwerking met mijn samenwerkingspartners snel over tot passende juridische maatregelen. Dit om vermogensbestanden veilig te stellen. Zover komt het in de meeste gevallen niet

Verweer van debiteur

 

Maakt uw debiteur bezwaar tegen de vordering? In overleg met u wordt een juridisch onderbouwd verweer geschreven. Meun Incasso geeft per debiteur advies. Slaagt het minnelijke incassotraject door wat voor reden niet? Dan geeft Meun Incasso, na dossierinhoudelijke advisering, aan wat de (juridische en financiële) mogelijkheden zijn. U blijft ook op de hoogte van de ontwikkelingen in uw dossier(s).