Meun Incasso

Bemiddeling / Debiteurenbezoek

Niet iedere openstaande vordering is direct te innen, middels het versturen van sommatiebrieven, of een incassotraject.

Meun Incasso kan in bepaalde vorderingen adviseren om te kiezen voor een persoonlijke- rechtstreekse benadering van uw debiteur. Tijdens het persoonlijk onderhoud met uw debiteur zal er getracht worden een minnelijke oplossing te bereiken. Deze oplossing wordt  door Meun Incasso schriftelijk bevestigd aan en door uw debiteur.

Wanneer uw debiteur deze gemaakte afspraken niet nakomt, dan rest vaak niets anders om alsnog de gang naar een rechtbank te maken.