Meun Incasso

Aanpak bemiddeling incasso

 

Niet iedere openstaande vordering is direct te innen, middels het versturen van sommatiebrieven of het starten van een incassotraject.

Meun Incasso adviseert in bepaalde vorderingen te kiezen voor een persoonlijke, rechtstreekse benadering van uw debiteur. Tijdens het persoonlijk onderhoud met uw debiteur trachten wij een minnelijke oplossing te bereiken. Deze oplossing wordt schriftelijk bevestigd aan en door uw debiteur.

Wanneer uw debiteur deze gemaakte afspraken niet nakomt, rest vaak niets anders dan het starten van een juridische procedure. Per dossier wordt besloten welke juridische procedure in gang wordt gezet. Denk aan beslaglegging of een faillissementsaanvraag.