Meun Incasso

Gerechtelijke incasso uitbesteden

 

Blijft uw debiteur geheel of gedeeltelijk in gebreke? Dan start Meun Incasso na nauw overleg met u een juridische procedure. Per dossier wordt bekeken welke juridische maatregelen gepast zijn. Denk aan faillissement, beslaglegging of een dagvaardingsprocedure.

Aanpak gerechtelijke incasso

 

Meun Incasso heeft diverse samenwerkingsverbanden met diverse gespecialiseerde partners (deurwaarders en advocaten) in binnen- en buitenland. 

Ik, Meindert Meun, blijf altijd uw aanspreekpunt wanneer de vordering wordt overgedragen aan één van deze gespecialiseerde partners. 

Na een behaald vonnis schrijven wij uw debiteur aan om het totaal verschuldigde bedrag per direct te betalen.

Klant betaalt niet?

 
Bij het uitblijven van de betaling draagt Meun Incasso de vordering ter betekening- en executie aan onze samenwerkende deurwaarder over. Deze deurwaarder onderneemt passende executiemaatregelen tegen deze debiteur.

De samenwerkende deurwaarder wordt per losse opdracht geïnstrueerd. Zo blijven deze executiekosten van het vonnis voor partijen zo laag mogelijk.