Meun Incasso

Gerechtelijke incasso

Indien uw debiteur volledig, dan wel  gedeeltelijk met betaling in gebreke blijft, zal in overleg met u, een gerechtelijke procedure worden gestart. Deze gehele juridische procedure wordt in beginsel door onze eigen Juridische Afdeling behandeld. Meun Incasso heeft diverse samenwerkingsverbanden met diverse gespecialiseerde partners (deurwaarders en advocaten) in binnen- en buitenland. 

Meun Incasso blijft uw aanspreekpunt wanneer uw vordering wordt overgedragen aan één van deze specialiseerde partners. 

Na een behaald vonnis zal uw debiteur nogmaals worden aangeschreven het totaal verschuldigde per omgaande te betalen.

Bij het uitblijven van deze betaling zal het vonnis ter betekening- en executie aan onze samenwerkende deurwaarder worden overgedragen. Deze deurwaarder zal, na betekening en bevel, passende executiemaatregelen tegen deze debiteur ondernemen. 

Onze samenwerkende deurwaarder zal per losse opdracht worden geïnstrueerd om deze executiekosten van het vonnis voor partijen zo laag mogelijk te houden.