Indien uw debiteur met volledige dan wel gedeeltelijke betaling in gebreke blijft, zal in overleg met u, een gerechtelijke procedure worden gevoerd waarbij alle wettelijke middelen worden aangewend. De gehele juridische procedures worden in beginsel door onze eigen Juridische Afdeling behandeld. Alle rechtszaken bij de sector Arrondissement dienen door een advocaat te worden behandeld. Hiervoor hebben wij in alle Arrondissementen een samenwerking met daarin gespecialiseerde advocaten tegen een scherp uurtarief.

In beginsel zijn bij juridische procedures de gemaakte proceskosten verhaalbaar op de wederpartij. U dient ons per zaak te machtigen om voor u op te mogen treden. Vóór dagvaarding wordt aan u een machtiging toegezonden. Zodra deze is getekend wordt tot daadwerkelijke dagvaarding overgegaan.

Na een behaald vonnis zal uw debiteur nogmaals worden aangeschreven het totaal verschuldigde per omgaande te betalen. Bij het uitblijven van deze betaling zal het vonnis aan de deurwaarder worden overhandigd. De deurwaarder zal, na betekening en bevel, een passend beslag op de eigendommen en tegoeden van uw debiteur worden gelegd om uw vordering daarmee te innen. De deurwaarder zal per losse opdracht worden geïnstrueerd om zodoende de expertise van Meun Incasso te gebruiken en de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.